Metoda Warnkego

    Ta nowoczesna, rewolucyjna metoda pozwala zlokalizować źródło problemu i zniwelować objawy, a tym samym zapewnia poprawę funkcjonowania dziecka w szkole. Przez skuteczne usunięcie przyczyn trudności, osiągnięte wyniki terapii są trwałe.
    Terapia metodą Warnkego jest intensywna i składa się z kilku elementów. Oprócz pracy z terapeutą raz w tygodniu, dziecko wykonuje także odpowiednie ćwiczenia samodzielnie, w domu z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Ważnym atutem terapii jest jej atrakcyjna forma, przypominająca bardziej zabawę niż pracę, motywująca dziecko do osiągania coraz wyższych wyników treningowych.
    Skuteczność tej metody potwierdzają badania naukowe. W grupie kontrolnej biorącej udział w tradycyjnych dodatkowych ćwiczeniach czytania i pisania, poprawę wyników odnotowano tylko o 6.8%. W grupie wykonującej treningi Warnkego poprawa była znacznie większa -aż o 42.6%!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright ©2018 Centrum Wspierania Rozwoju, All Rights Reserved.