EEG Biofeedback

Nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.

Metoda Warnkego

Uczę się z radością. Diagnoza i terapia percepcji słuchowej, problemów w czytaniu i pisaniu, zaburzeń mowy.

Trening słuchowy

Indywidualna stymulacja słuchu

 Copyright ©2018 Centrum Wspierania Rozwoju, All Rights Reserved.